ἑταίραι

ἑταίρᾱͅ , ἑταίρα
fem dat sg (attic doric ionic aeolic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • ἑταῖραι — ἑταίρα fem nom/voc pl (ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἑταῖρ' — ἑταῖραι , ἑταίρα fem nom/voc pl (ionic) ἑταῖρε , ἑταῖρος comrade masc voc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Hetaera — For the elite Ancient Macedonian cavalry ( hetairoi , companions ), see Companion cavalry. In ancient Greece, hetaerae (in Greek polytonic|ἑταῖραι, hetairai ) were courtesans, that is to say, sophisticated companions and prostitutes. Overview In… …   Wikipedia

  • Antike Prostitution — Mann und griechische Hetäre vor dem Geschlechtsverkehr; Rotfigurige Vase des Schuwalow Malers, um 430/420 v. Chr. Die Prostitution in der Antike unterscheidet sich trotz vieler Gemeinsamkeiten von der Prostitution in anderen Epochen. Im antiken… …   Deutsch Wikipedia

  • Hetäre — Junge Hetäre und ein Jüngling beim Liebesspiel auf einer attisch rotfigurigen Oinochoe des Schuwalow Malers und des S Töpfers, um 430 v. Chr., Antikensammlung Berlin Hetären (gr …   Deutsch Wikipedia

  • Prostitution im Altertum — Mann und griechische Hetäre vor dem Geschlechtsverkehr; Rotfigurige Vase des Schuwalow Malers, um 430/420 v. Chr. Die Prostitution in der Antike unterscheidet sich trotz vieler Gemeinsamkeiten von der Prostitution in anderen Epochen. Im antiken… …   Deutsch Wikipedia

  • Prostitution in der Antike — Mann und griechische Hetäre vor dem Geschlechtsverkehr; Rotfigurige Oinochoe des Schuwalow Malers, um 430/420 v. Chr. Die Prostitution in der Antike unterscheidet sich trotz vieler Gemeinsamkeiten von der Prostitution in anderen Epochen. Im… …   Deutsch Wikipedia

  • Symposiarch — Ein Symposiarch (gr. συμποσίαρχος, von συμπόσιον Trinkgelage und ἄρχω befehlen, anführen, beginnen ) ist der Leiter eines Symposions, eine im alten Griechenland von reichlichem Konsum inspirierender Getränke (Wein) geprägte Veranstaltung mit… …   Deutsch Wikipedia

  • Hieródulo — Los hieródulos (en griego antiguo ἱερόδουλοι, ‘esclavos del templo’) eran personas de ambos sexos dedicados como esclavos al culto de los dioses. Eran de origen oriental, y aparecen con mayor frecuencia relacionados con el culto de la deidades de …   Wikipedia Español

  • VIRGINITAS — apud plerasque olim Gentes magno fuit in pretio: Unde quum legem Papiam Poppaeam sanciret Augustus, quâ Maritis praemia, caelibibus poenae constituebantur, non solum ab ea Virgines excepit Vestales: sed etiam honorem illis eundem, quem Matribus,… …   Hofmann J. Lexicon universale

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.